پمپ و الکتروپمپ پنتاکس یکی از باکیفیت ترین و پر کاربردترین پمپ های داخل کشور می باشد و پمپ پنتاکس شامل شاخصه های خاصی می باشند که در طبقه بندی های متفاوتی قابل استفاده هستند و به این دلیل استفاده های بالایی دارند. این نوع پمپ پنتاکس ایتالیایی به راحتی توانسته در بازار های جهانی کیفیت خود را به نمایش بگذارد و ویژگی های منحصر به فرد پمپ پنتاکس دلیل مناسبی برای استفاده از این نوع پمپ می باشد.