ویزای کاری آلمان

ویزای کاری آلمان ( بلو کارت )، ویزای تحصیلی آلمان، ویزای سرمایه گذاری آلمان و ... از انواع ویزاهای ورود به این کشور هستند. ویزای کاری آلمان یا کارت آبی آلمان یکی از انواع ویزا برای ورود به این کشور است که ما قصد داریم در این مبحث در مورد آن صحبت کنیم. کشور آلمان یکی از برترین اقتصادهای اروپا و حتی جهان است. این کشور بعد از آمریکا و ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان است که با رشد اقتصادی روز افزونش در حالی که کشورهای دیگر دچار بحران مالی بودند توانست ثبات اقتصادی خود را حفظ کند.یکی از راه های اخذ اقامت آلمان پیدا کردن کار در این کشور است. برای پیدا کردن کار در کشور مذکور شما باید اقدام به اخذ ویزای کاری آلمان نموده و طی مدت شش ماهی که به شما فرصت داده می شود باید کار مورد نظر خود را پیدا کنید. اگر شما بعد از مدت گفته شده موفق به پیدا کردن کارفرما و استخدام شوید ویزای شما به مدت 6 ماه دیگر تمدید می شود و شما می توانید اقدام به اخذ بلو کارت کنید.