امروزه بنا به دلایل متعدد، تمایل اشخاص حقیقی به انجام فعالیت های مهندسی ، در پناه شخصیت فرضی شرکت های تجاری افزایش یافته است و بلکه در مورد فعالیت های بزرگ به یک ضرورت تبدیل شده است. از این رو مطالعه راجع به شرکت های مهندسی ، از اقدامات اولیه برای راه اندازی این شرکت می باشد.

نظر به اهمیت موضوع، در این نوشتار ، ضمن توضیح راجع به مهندسی و شاخه های آن ، به چگونگی ثبت این شرکت ها پرداخته ایم.

 • مهندسی و شاخه های آن

مهندسی، توانایی انسان در انتخاب ، طراحی ، برنامه ریزی راهبری، نوآوری، دوباره سازی، راهبرد و نگاهداری دستگاه ها، ابزارها و ...است که با پشتوانه ای از دانایی از علوم تجربی ، انسانی و اجتماعی و با حفظ و رعایت اصول اخلاقی عرفی و اخلاق حرفه ای در راستای حفظ سرمایه ای ،حفظ محیط زیست ، حقوق و منافع بشر انجام می گیرد. مهندسی یک اصل گسترده میباشد که شاخه های زیادی دارد، در زیر به ۵ شاخه مهم مهندسی اشاره می نماییم:
1- مهندسی شیمی :کاربرد شیمی، زیست شناسی و اصول مهندسی برای انجام فرایندهای شیمیایی در مقیاس تجاری، مثل اصطلاح پتروشیمی
2- مهندسی عمران: طراحی و ساخت کارهای اختصاصی و عمومی مثل زیرساختها، (پل ها، سدها، ساختمانها)
3- مهندسی برق : طراحی و بررسی سیستم های الکتریسیته و الکترونیک مثل مدارهای الکتریسیته
4- مهندسی مکانیک : طراحی سیستم های فیزیکی و مکانیکی مثل :سیستم های قدرت و انرژی، محصولات فضاپیما، سیستم های اسلحه
5- مهندسی کشاورزی :ا ین شاخه تلفیقی از کاربرد سایر علوم مهندسی در مدیریت، برنامه ریزی و نواوری، طراحی رشته های علوم کشاورزی می باشد، مانند:کاربرد عمران و معماری در طراحی و و ساخت مجتمع های پرورش دام و طیور و همچنین طراحی زمین های کشاورزی.

 • ثبت شرکت مهندسی

همان طور که از نام شرکت مهندسی پیداست ، شرکت های مهندسی به شرکت هایی گفته می شود که حیطه فعالیت آن ها در زمینه " مهندسی " باشد. در واقع موضوع فعالیت یک شرکت نشان می دهد که یک شرکت چه اهدافی دارد ، پس از موضوع فعالیت که مهمترین اصل می باشد نام شرکت نیز در نشان دادن هدف شرکت تاثیر زیادی دارد.
البته این نکته نیز قابل ذکر است که ، شرکتهایی که موضوع فعالیت آن ها مهندسی است، شرط استفاده انها از واژه " مهندسی" در ابتدای نام شرکت، این است که باید یکی از افراد دارای مدرک مهندسی باشد.
همچنین استفاده از واژه " مهندسین " در نام شرکت، مستلزم ارائه بیش از یک مدرک مهندسی و استفاده از واژه " گروه مهندسین " منوط به ارائه مدرک مهندسی تمامی اعضای شرکت می باشد.
ثبت شرکت مهندسی به دو صورت امکان پذیر است یا به عبارت بهتر می توان در دو قالب این نوع شرکت ها را به ثبت رساند، اولی ثبت شرکت بامسئولیت محدود و دیگری ثبت شرکت سهامی خاص . برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود حداقل 2 نفر شریک نیاز است و برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر سهامدار و دو نفر بازرس شامل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل مورد نیاز می باشد.
در ادامه ضمن توضیح بیشتر راجع به شرکتهای سهامی خاص ومسئولیت محدود، به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای مهندسی میپردازیم.
• شرکت با مسئولیت محدود :شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ،فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است ،در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود)قید شود.
• شرکت سهامی خاص :شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شدهو مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی آنهاست.تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
_ شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود :

 • سرمایه اولیه حداقل یک میلیون ریال
 • وجود حداقل ۲نفر عضو
 • تعهد یا پرداخت کل سرمایه

_مدارک ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود :

 • اقرارنامه امضاءشده
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
 • تصویر مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

_شرایط ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص :

 • حداقل میزان سرمایه لازم صدهزارتومان.
 • حداقل ۳نفر عضو +۲نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند)
 • -پرداخت نقدی حداقل ۳۵% سرمایه

_مدارک مورد نیاز:

 • تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع (بنا به اعلان اداره ثبت شرکت ها)
 • امضاء اقرار نامه

پس از ثبت شرکت مهندسی مدارکی را جهت صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی باید تدارک دید، این مدارک شامل :
• شخصیت حقیقی:
1- فرم درخواست صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
2- گواهی عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی
3- عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان
4- سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی مرتبط ،طراحی،مشاوره و اجرا)
5- تصویر شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی
6- پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
7- گواهینامه دوره های اموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با زمینه تخصصی
8- فیش واریزی به حساب خزانهکل در بانک ملی به شماره 32/310 به مبلغ ده هزار تومان
• شخصیت حقوقی:
1- پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
2- اگهی تاسیس
3- اظهارنامه ثبت شرکت
4- فتوکپی کارت ملی(اعضای هیئت مدیره)
5- فتوکپی شناسنامه (اعضای هیئت مدیره)
6- سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی(طراحی،مشاوره و اجرا)
7- فرم درخواست صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
8- گواهی عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی
9- اساسنامه شرکت
10- گواهینامه دوره های اموزشی مرتبط(اعشای هیئت مدیره)
11- روزنامه رسمی اخرین تغییرات شرکت
12- فتوکپی اخرین مدرک تحصیلی(اعضای هیئت مدیره)
در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکلی در ثبت شرکت مهندسی با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در این مرکز آماده ارائه خدمات بی شائبه به شما متقاضیان عزیزمی باشند.


ثبت شرکت مهندسی