چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاَ یا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
چک از لحاظ قدمت به برات و سفته نمی رسد و هر چند سابقه پیدایش آن به قرن 15 میلادی در کشور ایتالیا بازمی گردد ولی قطعاَ در ایران عمر آن بیشتر از سابقه بانک ها نمی باشد. چک از جنبه تجاری، وسیله اعتبار تلقی نمی شود بلکه فقط به وسیله دریافت و پرداخت وجه است و به جای پول نقد مورد استفاده قرار می گیرد.
چک " سند انتقال " است و در آن سه نفر وجود دارند. اول : کسی که چک را صادر می کند ( صاحب حساب ). دوم : کسی که چک بر عهده او صادر می شود. ( بانک ). سوم : کسی که چک برای او صادر می شود ( دریافت کننده چک ).
قانون صدور چک مصوب سال 72، انواع چک را به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم کرده است :
الف- چک عادی
ب- چک تایید شده
ج- چک تضمین شده
د- چک مسافرتی
چنانچه چکی به دلیل نداشتن یا کسر موجودی در حساب با مغایرت امضاء توسط بانک برگشت بخورد، دارنده چک با توجه به وضعیت چک و تمایل خود قادر به انجام سه نوع اقدام می باشد که در ذیل به آن ها اشاره می شود :
الف- صدور اجراییه
ب- تعقیب حقوقی
ج- تعقیب کیفری یا جزایی

  • صدور اجراییه چک از طریق اداره اجرای ثبت اسناد

به دلیل آنکه چک به منزله سند لازم الاجراء تلقی می شود، یکی از طرق وصول وجه چک برگشتی، مبادرت به صدور اجراییه از طریق " اداره اجرای ثبت اسناد " می باشد. البته انجام آن منوط به وجود چهار شرط می باشد :
اول- اینکه بانک در ایران تاسیس شده یاشد یا اینکه در خارج از کشور شعبه داشته باشد.
دوم – چک برای وصول در موعد مقرر به بانک ارائه شده باشد.
سوم – نمونه امضاهای موجود در بانک با امضای روی چک مطابقت داشته باشد.
چهارم – برگ گواهی عدم پرداخت توسط بامک صادر شده باشد.
در این صورت دارنده چک می تواند با مراجعه به اداره اجرای ثبت اسناد محل، تقاضای صدور اجراییه و به دنبال آن ضبط مال یا اموال صاحب حساب و سپس فروش آن از طریق مزایده نموده و وجه چک را دریافت نماید. پس از درخواست اولیه دارنده چک ، اداره اجرای ثبت با تهیه و ارسال اطلاعیه ای مراتب را به صادرکننده چک ابلاغ و به وی ده روز برای پرداخت وجه چک فرصت می دهد که چنانچه به هر طریق رضایت متقاضی جلب شود پرونده مختومه اعلام می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی با حضور دارنده چک یا وکیل وی انجام که طی آن مال و اموال معرفی شده مربوط به صادرکننده چک طی صورتجلسه ای ضبط شده و به دنبال آن نسبت به فروش آن اقدام خواهد شد . که در این صورت علاوه بر مبلغ چک ، مبلغی معادل پنج درصد آن نیز تحت عنوان " نیم عشر " بابت هزینه اجراییه به نفع دولت از صادرکننده چک دریافت خواهد شد.

  • مجازات صدور چک بلامحل

مطابق اصلاحیه قانون سال 82، مدت زندان صادرکننده چک بلامحل در صورت محکومیت، بر اساس مبلغ چک ، به شرح ذیل تعیین می شود :
الف- چنانچه مبلغ چک تا ده میلیون ریال باشد تا 6 ماه
ب- در صورتی که مبلغ چک بین ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از 6 ماه تا یک سال
ج- اگر مبلغ چک بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، از یک سال تا دو سال
چنانچه صادرکننده چک اقدام به صدور چک های متعدد کرده باشد، میزان مدت زندان وی بر اساس جمع مبالغ چک های مذکور تعیین می شود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
با متخصصان ثبت شرکت کارا، با اطمینان خاطر کار را به کاردان بسپارید.

  • شماره تماس:88880006-021
  • دفتر مرکزی: میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4
kararegister.com