خیلی ها همیشه دغدغشون اینه که تو یه جا سرمایه گذاری کنن و یا سهام یه شرکتی رو بخرند. ولی بلد نیستن باید چی کار کنند. توصیه من به این دوستان اینه که اینجا رو بخونن.
اگه چیزی بلد نیستید اصلااا ایرادی نداره من خودم بهتون میگم چی کار کنید بهتره.
اگه میخاهید سهم بخرید و یا تو سهام یه شرکت یا موسسه شریک باشید یه سری کارها رو باید انجام بدید:

من خلاصشو براتون میگم.

1- پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم
ماده 30 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف سهام مقرر می دارد :
"مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده ی این گونه سهام گواهینامه ی موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است ".

2- تساوی در مبلغ اسمی سهم
ماده 32 لایحه ی اصلاح قانون تجارت 1347 در صورت تجزیه شدن سهام تاکید می دارد که مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.

3- مطالبه مبلغ اسمی هر سهم ظرف مدت مقرر در اساسنامه
ماده 33 لایحه ی اصلاح قانون تجارت 1347 در شاخص تعیین مبلغ اسمی سهم مقرر داشته است که مبلغ پرداخت نشده ی سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود در غیر این صورت هیئت مدیره ی شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده ی سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذی نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده ی شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.

4- مسئولیت پرداخت مبلغ اسمی سهم با متعهد یا هر دارنده بعدی سهم است.
ماده 34 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 اشاره دارد به کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

5- اجبار متعهد به پرداخت خسارت دیرکرد در مبلغ اسمی سهم
ماده 35 لایحه ی اصلاح قانون تجارت 1347 دراین باره تصریح می کند که در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده ی سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع می دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه قرار دارد.

بازم اگه سوالی بود ما درخدمتیم.