آبگیر لوله ای یا آبگیر قالیشویی در تعریف می توان آن را دستگاهی خواند که قابلیت آبگیری فرش ها به صورت مکانیزه را داراست.این دستگاه که در نمونه های متفاوتی ساخته می شود, دارای شکلی لوله ای شکل و دربکه پس از قرار گرفتن فرش در آن بسته می شود می باشد.دستگاه آبگیر لوله ای یکی از بهترین و منحصر به فرد ترین دستگاه های موجود برای آبگیری کردنفرش ها می باشد و تا درصد خیلی بالایی از آب فرش را به صورت ساده گرفته و در فرشمورد نظر را در مرحله آخر یعنی خشک شدن در محیط گرمخانه ای می کند.صاحبان شغل قالیشویی چه دستگاهی را خریداری کنند؟

پرسشی که خیلی از صاحبان مشاغل شستشو فرش دارند این است که چه دستگاهی راخریداری کنند و بهترین گزینه برای آنان کدام نوع از دستگاه آبگیر لوله ای است؟پاسخ ما همواره این بوده است که تا حد امکان از دستگاه درب دار برای سهولت در خشک کردنفرش ها استفاده کنید و سعی کنید دستگاهی را خریداری کنید که بتوان از آن سال هایسال بدون داشتن ایراد و مشکل استفاده کرد و در هنگام بار و سنگینی کار بدون هیچ مسئله ایاز آن انتظار کارکرد مناسب داشت. منتشر شده در دستگاه آبگیر فرش