چند فایده ثبت شرکت
همان طور که میدانید ثبت شرکت مزایای بسیاری دارد. در این پست می خواهیم به تعدادی از آنها اشاره کنیم:
وقتی شرکت به ثبت قانونی می رسد قراردادهایی که بین شرکا بسته می شود رسمیت پیدا می کند و در آینده هیچ کدام از شرکا نمی توانند از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی کنند. ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند. مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه کند و از موارد آن اطلاع پیدا کند.