بهتر است بدانید که شرکتهای انفورماتیک در چندین شاخه رتبه بندی میشوند که به شرح زیر هستند:
1- مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی
2- رایانه ای و مخابراتی
3- ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
4- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
5- تولید و ارائه دستگاه های جانبی
6- ارائه و پشتیبانی سخت افزاری mainframe
7- سیستم های اتوماسیون صنعتی
8- خدمات پشتیبانی
9- سیستم های ویژه
شما عزیزان بعد از پشت سر گذاشتن دو مرحله (انتخاب نام مناسب برای شرکت و تعیین نوع شرکت ) باید به سراغ فراهم کردن مدارک لازم بروید:
این مدارک را همراه خود داشته باشید.
1- سه لیست بیمه اخیر وجدید شرکت
2- مدرک تحصیلی مدیرعامل
3- فیش های پرداختی سه لیست بیمه مذکور
4- برگ قطعی یا تشخیص مالیات سال مالی دوسال قبل
5- روزنامه رسمی تاسیس شرکت
6- روزنامه رسمی تغییر موضوع فعالیت شرکت
7- مدرک تحصیلی کارشناس اول ودوم
با در دست داشتن مدارک خود می توانید به مراجع ثبت شرکت در شهر و استان خود مراجعه کرده و شرکت خود را به ثبت برسانید.
مدارک ثبت شرکت انفورماتیک