قاعدتا برای ثبت برند در هر شهری ابتدا باید نکات ویژه ای را رعایت کرد.. همین طور باید بدانید که چه نامی مناسب است. بنابراین بعد از مطالعه و تحقیق در مورد نام مناسب نوبت به ثبت کردن آن برند مورد نظر می رسد... در این مجال به طور خاص میپردازیم به مسائلی که ممکن است برای ثبت برند خود در شهرستان با آنها مواجه شوید.... از دوستان خوب خواننده میخواهم که هر نظر، انتقاد و پیشنهادی که دارند من باب موضوع مطرح شده در پاسخ به همین پست مطرح کنند. بر طبق روال برای ثبت کردن برند خود شما نیاز به جمع آوری مدرک و اسناد لازم دارید که تا جایی که ذهنم یاری میکند آن مدارک را برای شما به اختصار توضیح میدهم.

اول شما باید مدارک مثبت هویت متقاضی را فراهم کنید. در این مورد سوال پیش می آید که آیا شما شخص حقیقی هستید یا شخص حقوقی؟!
اگر شخص حقیقی باشید کپی شناسنامه و کپی کارت ملی نیاز است و اگر شخص حقوقی باشید آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء را نیاز دارید. مورد دیگری که به آن نیاز دارید مدارک نماینده قانونی است. چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد. موارد بعدی را به ذکر شماره لیست میکنم...
1- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
2- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
3- نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط