شرکتهای دانش بنیان بر محور علم و دانش و تولید علم و فناوری فعالیت می کند و معمولا به کار آفرینی ختم می شود زیرا محصولات یا خدمات تولید شده باید به فروش برسند. برای ثبت شرکت دانش بنیان ابتدا باید به سامانه تشخیص صلاحیت دانش بنیان بودن شرکت مراجعه کرد تا دانش بنیان بودن شرکت تایید شود تا بتواند از صندوق نوآوری وام دریافت کرد. به منظور دریافت تاییدیه دانش بنیان باید به طریق زیر عمل کرد:

مرحله ی اول:
مراجعه به سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان به آدرس http://daneshbonyan.ir

مرحله ی دوم:
تکمیل اطلاعات مربوط به شرکت و اسکن مدارک که عبارتند از:
_ تصویر مجوزهای شرکت ( مجوز تأسیس، پروانه بهره برداری).
_ تصویر آخرین مدرک تحصیلی اعضای هیأت مدیره.
_ تصویر اساسنامه شرکت.
_ تصویر گواهی نامه ثبت اختراع تأیید شده در صورت وجود.
_ تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی.
_ تصویر گواهی سوابق مدیریتی در صورت وجود.
_ آخرین لیست بیمه شرکت همراه خلاصه وضعیت حقوق و مزایا.
_ تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی در صورت وجود.
_ ترازهای مالی سال گذشته شرکت.
_ تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی.
_ استانداردهای داخلی یا خارجی.
_ تأیید مراجع ذی صلاح اگر استاندارد وجود نداشته باشد.
_ تأییدیه مراکز رشد، پارکهای علم و فن آوری یا ستادهای فن آوری راهبردی برای برنامه طراحی و یا تولید کالای دانش بنیان.
_ مستندات مبنی بر وجود بازار مطمئن یا اعلام نیاز معتبر همراه قراردادمرحله ی سوم:
ارسال مدارک مورد نیاز
مرحله ی چهارم:
ارایه درخواست دریافت تأییدیه دانش بنیان بودن به کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان
البته این موضوع مراحل دیگر دارد ولی ما در اینجا چند مرحله را ذکر کردیم که برای مطالعه بیشتر می توانید به سایت ثبت شرکت فکر برتر مراجعه کنید که اطلاعات زیادی رو به شما میده.