آیا با استفاده از کلود پسورد حذف خواهد شد؟
آیا پسورد ها در حال جایگزینی می باشند و تکنولوژی کلود زوال پسورد ها را تسریع می کند؟
هک ها و حملات صورت گرفته اخیر تصاویر در Cloud-store، باعث افزایش این ابهام در مورد آسیب پذیر بودن پسورد در ذهن مردم می شود.


Cloud-store ها در حال تبدیل به منبعی برای ذخیره سازی اطلاعات شخصی خدمات شبکه از زندگی روزانه ی افراد می باشند. ترس از سواستفاده آنها باعث شده سیستم هایی
که از کلمه ی عبور جهت تایید هویت کاربران استفاده می کنند، نظیر iCloud، مورد سرقت اطلاعات واقع شده اند را به فکر جایگزین کردن این روش با روش هایی کاراتر بیاندازد.


سرویس های اپل iCloud، بعد از فاش شدن سرقت عکس های شخصی هنرمند مشهور آمریکایی توسط افراد سودجو، کمتر مورد استقبال عموم مردم واقع شدند.
اگرچه این سرقت اطلاعات شخصی، مطابق با اعلام محققان امنیتی به علت استفاده از رمز کاربری نه چندان قوی مورد استفاده بوده است.


سرویس های Cloud این روزه بیشترین هدف افراد نفوذگر و سود جو هستند. با توجه به این مهم که امروزه اکثر مردم رو به استفاده از Cloud جهت ذخیره سازی اطلاعات شخصی
خود در این دریای بی پایان امکانات آورده ند، بهترین هدف برای افراد نفوذگر پشتیبانی شبکه می باشد و رایج ترین راه برای نفوذ، شکستن Account با استفاده از Front Door، یا نفوذ مستقیم
با بهره گیری از پسورد های ضعیف می باشد.


تکنولوژی Cloud، هنوز یک تکنولوژی نوپا محسوب می شود و برخی از شرکت ها در زمینه ی امنیتی بسیار ضعیف عمل می کنند. آنها قادر به برقراری سهولت دسترسی توأم
با تضمین امنیت اطلاعات نیستند و عموما تضمین امنیت را قربانی سهولت دسترسی می کنند.


شرکت اپل با پیشگام شدن در این زمینه برای جایگزین کردن استفاده از اثر انگشت به جای استفاده از کلمه عبور، اولین گام برای این تغییر را برداشته. همچنین این شرکت
برای پرداخت های آنلاین از OPT استفاده می کند. که برای بحث پرداخت جایگزین مناسبی برای کلمه ی عبور میکروتیک به حساب می آید. همین طور دولت امریکا استراتژی جایگزین
کردن استفاده از پسورد با روش های ایمن تر را تا سال 2020 در دستور کار خود قرار داده است.
این روز ها شرکت های نظیر گوگل و اپل به مردم توصیه می کنند تا از روش های تایید 2 مرحله ای جهت ورود به سیستم های خود بهره مند شوند. ایراد این مسئله عموما
در اعتماد کردن کاربران به شرکت ها می باشد. چراکه این روش در حال حاضر عموما با استفاده از یک پسورد روی وسیله ی کاربری و یک شناسایی و تایید هویت در سمت سرویس Cloud، امکان پذیر است.


حال این سوال مطرح می شود که ایا روش هایی مانند استفاده از Multi Factor Authentication، جایگزین مناسب و مقرون به صرفه ای برای کلمه های عبور فعلی خواهند بود؟
آیا راه کار جدیدی در حال شکل گیری است؟


باید منتظر اخباری جذاب پیرامون این مسائل باشیم. این روز ها استفاده از سرویس های Cloud رو به افزایش است. تراکنش های تحت بستر اینترنت رو به افزایش است
و ذخیره سازی اطلاعات بیشتر روی فضا های Cloud انجام می شود. کلمات عبور پسیو شبکه به تنهایی نمی توانند ضامن امنیت اطلاعات و فعالیت های شما باشند. افراد نفوذگر و
سود جو به هر حال می تونند با استفاده از روش های مختلف راهی برای دور زدن کلمه ی عبورتان پیدا کنند. بنابراین بهترین راه استفاده از روش هایی مطمئن تر و ایمن تر
برای ورود به اکانت Cloud می باشد. در حال حاضر تنها راه کار های موجود استفاده از کلمات عبور قوی و ایمن و یا اعتماد به شرکت های ارائه کننده ی تایید هویت دو مرحله ای
و استفاده از سرویس های ارائه شده ی انها می باشد.