پوستین یکی از قدیمی ترین نوع لباسهاست. این لباس به طور کامل یا بخش عمده آن از پوست حیوانات پشمدار ساخته می شود. ثبت شرکت پوستین دوزی در دو حالت مسئولیت محدود و سهامی خاص انجام می شود که شرایط دو شرکت را در اینجا می آوریم:
شرایط ثبت شرکت از نوع مسئولیت محدود:
- حداقل دو نفر شریک بالای 18 سال
- حداقل سرمایه 1.000.000 ریال برای ثبت اولیه شرکت
نکته : حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
- اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

و شرایط ثبت شرکت در نوع سهامی خاص:
- شما نیازمند 5 نفر اعضاء می باشید که 3 نفر عضو هیئت مدیره و 2 نفر بازرس اصلی و علی البدل می باشند.
- میزان سرمایه 1.000.000 ریال برای ثبت شرکت و واریز 35% از سرمایه اولیه شرکت در بانکی به نام در شرف تاسیس