لاری گرجستان : برای کسانی که برنامه تور گرجستان را برای خود و خانواده آماده کرده اند، دانستن واحد پول این کشور بسیار مهم است. در واقع به هر کشوری که سفر می کنید، بیاد واحد پول آن را بدانید. واحد پول گرجستان نیز لاری است. لاری به گرجی "ლარი" نوشته شده و به صورت gel روی محصولات نوشته می شود. به پول خرد این کشور نیز تتری گفته می شود. هر صد تتری، برابر یک لاری است.


تاریخچه لاری گرجستان

لاری یکای پول کشور گرجستان است. همانطور که گفته شد، یک لاری برابر با صد تتری است. اما اصلا معنی کلمه لاری یعنی چه؟ این کلمه از زمان زبان گرجی باستانی گرفته شده که به معنی دارایی و ذخیره کردن است. تتری نیز به معنی سفید بوده و از آن در سده ششم قبل از میلاد، در زمان پادشاهی کولخیس استفاده می شد. اما در سال 1993، گرجستان تصمیم گرفت تا روبل روسیه را به صورت موقت با کوپانی، جایگزین کند. این کوپانی تنها اسکناس بوده و هیچ یکای کوچک ترین نداشت. به همین خاطر دچار ابر تورم شد. اما در سال 1995 میلادی، دولت ادوارد شواردنادزه، یکای کوپانی را برداشته و لاری را جایگزین کرد تا نرخ ثابتی داشته باشد.

سکه و اسکناس های گرجستان

سکه های لاری شامل یک تتری، دو تتری، پنچ تتری، ده تتری، بیست تتری، پنجاه تتری یا نیم لاری، یک لاری و دو لاری می شوند. اسکنانس های آن نیز پنج لاری، ده لاری، بیست لاری، پنجاه لاری، صد لاری و دویست لاری هستند.