حتما تا به حال کلمه vip را شنیده اید . از این عبارت برای کسانی استفاده می شود که از نظر سیاسی بسیار مهم باشند .
در هر زمینه ای برای افراد خاص جایگاه ویژه ای در نظر گرفته می شود . این موضوع در حوزه حمل و نقل نیز وجود دارد .اگر مشتری شرکت حمل بار، در دسته اشخاص خاص باشد می تواند به شرکت درخواست سرویس ویژه دهد . این سرویس ها چون برای افراد خاص در نظر گرفته می شوند دارای امکانات ویژه ای هستند .
فضای داخلی این ماشین ها به گونه ای است که می توان با استفاده از آن ها لوازم حساس مانند لپ تاپ و تلویزیون را حمل کرد .
تمامی شرکت های اتوبار این گونه خدمات ویژه را ارائه نمی دهند . باربری سریع بار از نمونه شرکت های حمل باری است که این امکانات را برای مشتریان خود در نظر گرفته است .