برای انتخاب دستگاه های شهربازی باید شرایط زیر را داشت:
- اول باید مشخص شود دستگاه های مورد استفاده در شهربازی برای چه سنینی قابل استفاده می باشد تا بتوانید سفارش ساخت آن دستگاه ها را داد.
- برای ساخت و انتخاب کردن دستگاه ها باید تمامی شرایط منطقه را از لحاظ آب و هوا، سرعت باد و مقاومت خاک منطقه، مورد بررسی قرار داد.
- در انتخاب کردن و ساخت دستگاه ها باید فرهنگ مردم آن منطقه را در نظر گرفت و با توجه به فرهنگ و خواسته آنها سفارش دستگاه ها را داد.

کارخانه سازنده دستگاه های شهربازی کشتی طلایی با داشتن سابقه طولانی، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد .