تحویل باتری اسقاط و فرسوده در هنگام خرید باتری جدید، باعث می شود که هزینه کمتری را پرداخت نمایید. در واقع شما تفاوت قیمت بین باتری جدید و باتری قدیمی را می پردازید.
اما چرا با تحویل باتری فرسوده تفاوت قیمت ایجاد می شود؟
باتری اسقاط و فرسوده ماشین حدود 15 تا 18 کیلوگرم وزن دارد. اسید باتری چیزی حدود 3 تا 4 لیتر وزن را به خود اختصاص می دهد. حدودا 1 کیلو وزن پلاستیک و بدنه باتری است. بقیه وزن باتری که مهمترین و با ارزش ترین قسمت آن نیز هست، سرب می باشد. اسید باتری و سرب بسیار سمی هستند.
سرب در صنعت دنیا جزو پرکاربردترین و مهمترین فلرات است. که تولید باتری یکی از آنها می باشد. حدودا 40 درصد از سرب استفاده شده در صنعت باتری سازی از بازیافت باتری های فرسوده است. 60 درصد باقی مانده نیز از معادن سرب تامین می گردد.
مضررات باتری اسقاط و فرسوده


  • باتری اسقاط و فرسوده برای محیط زیست بسیار مضر می باشد. به دلیل اینکه ترکیب الکترولیت و سرب درون باتری می تواند بسیار سمی و خطرناک باشد.
  • گازهای تولید شده از باتری فرسوده باعث آلودگی هوا شده و به ریه ها نیز آسیب می رساند.
  • اسید باتری اگر با چشم تماس پیدا کند باعث کوری شده و سرب باتری اگر بلعیده شود مسمومیت شدید ایجاد می کند.
  • دفن کردن باتری در زیرزمین و زیر خاک باعث آلودگی خاک و بیماری می شود.

بنابراین باتری های فرسوده باید به شیوه ی درست و زیر نظر متخصص و با امکانات ویژه تفکیک شده بازیافت گردد و دوباره به چرخه طبیعت بازگردند.