کرج از شهر های بزرگ ایران است و بعد از تهران و مشهد از شهرهای پر جمعیت ایران محسوب می شود . شرکت وانت بار ایرانکس به دلیل پاسخگویی به نیازهای باربری مردم کرج ، خدمات حمل بار و جابجایی خود را در شهر کرج گسترش داد .
بسیاری از مشتریان نگران این هستند که به وسایل و اثاثیشان در حین جابجایی آسیبی وارد شود اما این شرکت تضمین می کند که وسایل را کاملا سالم به مقصد می رساند .