طراحی سایت داینامیک نوعی طراحی وب سایت می باشد که کارفرما قادر خواهد بود پس از پایان پروژه و ساخت سایت مطالب وب سایت را بروز رسانی نمایید. برای انجام به روز رسانی های وب سایت مالک وب سایت می بایست آموزش کنترل پانل وب سایت را نزد طراح وب سایت ببیند تا بتواند مطالب وب سایت را مدیریت کند. این نوع طراحی کارفرما را قادر می سازد تا در صورتی که وب سایت نیاز به تغییرات داشته بتواند به راحتی و بدون مراجعه به طراح، مطالب وب سایت خود را مدیریت نماید. میزان دسترسی برای اعمال تغییرات در وب سایت معمولا شامل منوها، مطالب صفحات و تصاویر می باشد و معمولا کارفرما دسترسی برای تغییر قالب و گرافیک کلی وب سایت را نخواهد داشت. امروزه اکثر طراحان وب سایت ها را به صورت داینامیک طراحی می نمایند زیرا مدیریت و اعمال تغییرات را حتی برای توسعه دهندگان وب ساده می سازد.
طراحی سایت داینامیک توسط سیستم های مدیریت محتوا انجام می گردد که به جای آنکه تک تک صفحات به صورت جداگانه و در فرمت اچ تی ام ال طراحی گردد معمولا یک قالب برای سیستم مدیریت محتوا طراحی گردیده، مطالب و صفحات وب سایت از کنترل پانل سیستم مدیریت محتوا مدیریت می گردد.