گاهی اوقات باری که برای ارسال بار با کانتینرها در نظر گرفته می شود در حدی است که فضای کانتینر ها را پر نمی کند بنابراین این کالاها را با کالای دیگر ادغام می کنند و در یک کانتینر قرار می دهند تا فضا کاملا پر شود که به این عمل گروپاژ گفته می شود .
انواع کانتیرهایی که برای ارسال بار در نظر گرفته می شود به صورت زیر است :
- استفاده از کانتینرهای FCL
- استفاده از کانتینرهای LCL
حمل چه بارهایی از طریق گروپاژ امکان پذیر است :
- افرادی که در حجم کم خریدای نموده اند .
- کالاهایی که به صورت موقت وارد کشور شده اند .
- کالاهایی که حمل آن ها باید با حساسیت بالایی انجام شود و در حملشان باید دقت زیادی نمود .
- بارها و کالاهایی که برای شرکت در نمایشگاه ها ارسال می شوند .
با خیال راحت انجام کلیه کارهای گمرکی و ترخیصی خود را به ترخیص کالا فرا تجارت هخامنش بسپارید .