بسم الله الرحمن الرحیم


سال 2015 نو میلادی را به همه‌ی ایرساپروئی‌های عزیز تبریک میگم، به ويژه به آقای
مهندس موسوی.