بسم الله الرحمن الرحيمOpera for PC, Mac & Linux


Groundbreaking speed and innovative features—take control of the Web like never before

ملاحظه: لینک زیر از سایت رسمی اُپرا می باشد. آخرین ورژن
مرورگر از طرف سایت سازنده همیشه به روز می باشد.
لذا هنگام دانلود، شما آخرین ورژن را دانلود می کنید.


Download for Windows